شرکت بازرگانی سام آسیا

شرکت بازرگانی| صادرات|واردات| غلات|نهاده های دامی|دانه های روغنی

en
مرکز تجارت بین الملل
مرکز تجارت بین الملل

فعال در زمینه تجارت بین الملل و مشاوره تجار در جهت رونق تجارت جهانی

آدرس سایت : www.intracen.org

اطلاعات جامع تجاری کشورها
اطلاعات جامع تجاری کشورها

فعال در زمینه ارایه اطلاعات تجاری کشورها به تاجران بین المللی در جهت ایجاد آگاهی اولیه پیش از انجام هر گونه معامله ای

آدرس سایت : www.doingbusiness.org

اطلاعات جامع کشورها
اطلاعات جامع کشورها

فعال در زمینه ایجاد پایگاه داده ای از اطلاعات کشورها برای تاجرین بین المللی 

آدرس سایت : www.indexmundi.com

سایت B2B
سایت B2B

فعال در زمینه ایجاد بستری جهت ارتباط تجار باهم و ایجاد فرصت های تجاری مناسب برای تجار در سطح بیم المللی

آدرس سایت : www.foreign-trade.com

hscode
hscode

فعال در زمینه جستجوی بین المللی کالاها براساس نام کالا یا کد کالا

آدرس سایت : www.hscode.org

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

فعال در زمینه اجرای سياست های پولی و اعتباری در جهت ایجاد شرايط مساعد برای پيشرفت اقتصادی کشور و تثبيت و توسعه اقتصادی دولت 

آدرس سایت : www.cbi.ir

پایگاه اطلاع رسانی مرکز مالکیت معنوی(ثبت برند)
پایگاه اطلاع رسانی مرکز مالکیت معنوی(ثبت برند)

فعال در زمینه ثبت برند و کلیه امور مربوط به برند شرکت های تجاری

آدرس سایت: www.iripo.ssaa.ir

اتاق بازرگانی ایران
اتاق بازرگانی ایران

فعال در زمینه هماهنگی فعالیت های تجاری تجار 

آدرس سایت : www.iccima.ir 

سازمان توسعه و تجارت ایران
سازمان توسعه و تجارت ایران

فعال در زمینه واردات و صادرات و کلیه امور مربوط به تجارت 

آدرس سایت :www.tpo.ir

سامانه جامع تجارت
سامانه جامع تجارت

فعال در زمینه کلیه امور مربوط به تجارت های داخلی 

آدرس سایت : www.ntsw.ir