شرکت بازرگانی سام آسیا

شرکت بازرگانی| صادرات|واردات| غلات|نهاده های دامی|دانه های روغنی

en
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

فعال در زمینه اجرای سياست های پولی و اعتباری در جهت ایجاد شرايط مساعد برای پيشرفت اقتصادی کشور و تثبيت و توسعه اقتصادی دولت 

آدرس سایت : www.cbi.ir

پایگاه اطلاع رسانی مرکز مالکیت معنوی(ثبت برند)
پایگاه اطلاع رسانی مرکز مالکیت معنوی(ثبت برند)

فعال در زمینه ثبت برند و کلیه امور مربوط به برند شرکت های تجاری

آدرس سایت: www.iripo.ssaa.ir

اتاق بازرگانی ایران
اتاق بازرگانی ایران

فعال در زمینه هماهنگی فعالیت های تجاری تجار 

آدرس سایت : www.iccima.ir 

سازمان توسعه و تجارت ایران
سازمان توسعه و تجارت ایران

فعال در زمینه واردات و صادرات و کلیه امور مربوط به تجارت 

آدرس سایت :www.tpo.ir

سامانه جامع تجارت
سامانه جامع تجارت

فعال در زمینه کلیه امور مربوط به تجارت های داخلی 

آدرس سایت : www.ntsw.ir