شرکت بازرگانی سام آسیا

شرکت بازرگانی| صادرات|واردات| غلات|نهاده های دامی|دانه های روغنی

en
سایت B2B
سایت B2B

آدرس سایت : www.alibaba.com

مرکز تجارت بین الملل
مرکز تجارت بین الملل

فعال در زمینه تجارت بین الملل و مشاوره تجار در جهت رونق تجارت جهانی

آدرس سایت : www.intracen.org

اطلاعات جامع تجاری کشورها
اطلاعات جامع تجاری کشورها

فعال در زمینه ارایه اطلاعات تجاری کشورها به تاجران بین المللی در جهت ایجاد آگاهی اولیه پیش از انجام هر گونه معامله ای

آدرس سایت : www.doingbusiness.org

اطلاعات جامع کشورها
اطلاعات جامع کشورها

فعال در زمینه ایجاد پایگاه داده ای از اطلاعات کشورها برای تاجرین بین المللی 

آدرس سایت : www.indexmundi.com

سایت B2B
سایت B2B

فعال در زمینه ایجاد بستری جهت ارتباط تجار باهم و ایجاد فرصت های تجاری مناسب برای تجار در سطح بیم المللی

آدرس سایت : www.foreign-trade.com

hscode
hscode

فعال در زمینه جستجوی بین المللی کالاها براساس نام کالا یا کد کالا

آدرس سایت : www.hscode.org